Uczestniczymy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Piątek, 11 września 2020 13:32 Tadeusz Kowalczyk

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach programu otrzymaliśmy 5 000 – w tym 1 tys. ze środków własnych, które zostaną przeznaczone na zakup książek oczekiwanych przez uczniów i rodziców.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

Dla naszej szkoły ważny jest  RIORYTET- 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

W związku z udziałem w NPRCz realizujemy w szkole cały szereg przedsięwzięć i programów, które mają promować czytelnictwo. Nawiązaliśmy też współpracę z lokalnymi instytucjami, z którymi będziemy realizować niektóre z przedsięwzięć.

Wydrukowano z Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (https://zsnr1bialapiska.pl/aktualnosci/181/uczestniczymy-w-narodowym-programie-rozwoju-czytelnictwa.html) dnia 22.10.2020 o godzinie 23:21.