Mieszkańcy Powiatu Piskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Czwartek, 24 września 2020 18:28 Tadeusz Kowalczyk

Starosta Piski przypomina, że Mieszkańcy Powiatu Piskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Na terenie powiatu piskiego w 2020 roku działają dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa:
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Piszu zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.
W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką z siedzibą w Białymstoku.
2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zlokalizowany w Białej Piskiej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. H. Sienkiewicza 16 (budynek sali gimnastycznej).
W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. Punkt prowadzony jest przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie na podstawie umowy z Powiatem Piskim.

Obecnie, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 zmieniono zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarządzeniem Starosty zawieszono bezpośrednie udzielanie porad i wprowadzono tryb udzielania porad na odległość (drogą e-mailową lub telefoniczną).

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00 oraz na stronie www.powiat.pisz.pl.

W załączeniu przesyłam poradnik oraz biuletyn kwartalny wydane w ramach działań z zakresu edukacji prawnej prowadzonych przez punkty pomocy prawnej.

Zachęcam do zapoznania się z nimi oraz do ewentualnego wykorzystania np. do publikacji na Państwa stronie internetowej lub przesłania do osób, które mogą być zainteresowane podobną tematyką.

Zapraszam Mieszkańców Powiatu Piskiego do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Starosta Piski
/ - / Andrzej Nowicki

 

DO POPRANIA:

Wydrukowano z Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (https://zsnr1bialapiska.pl/aktualnosci/180/mieszkancy-powiatu-piskiego-moga-skorzystac-z-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html) dnia 22.10.2020 o godzinie 22:27.