Plan zajęć w roku szkolnym 2020/2021 kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji ROL.03 w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Czwartek, 10 września 2020 16:53 Tadeusz Kowalczyk

DO POBRANIA:

PLAN ZAJEĆ LEKCYJNYCH: PLAN na cały rok

PLAN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH: PLAN na cały rok


 

 

Wydrukowano z Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (https://zsnr1bialapiska.pl/aktualnosci/179/plan-zajec-w-roku-szkolnym-20202021-kursu-kwalifikacyjnego-w-ramach-kwalifikacji-rol.03-w-zespole-szkol-nr-1-w-bialej-piskiej.html) dnia 22.10.2020 o godzinie 23:15.