Mieszkańcy Powiatu Piskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Czwartek, 24 września 2020 18:28 Tadeusz Kowalczyk

Starosta Piski przypomina, że Mieszkańcy Powiatu Piskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Na terenie powiatu piskiego w 2020 roku działają dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa:
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Piszu zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.
W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką z siedzibą w Białymstoku.
2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zlokalizowany w Białej Piskiej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. H. Sienkiewicza 16 (budynek sali gimnastycznej).

Zawiesza się osobiste udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej

Piątek, 13 marca 2020 14:05 Tadeusz Kowalczyk

Starosta Piski informuje, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. do środy 25 marca 2020 r. zawiesza się osobiste udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach w Białej Piskiej i Piszu. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 w tym czasie organizuje się udzielanie porad przez telefon lub drogą e-mailową.

W celu uzyskania porady należy wypełnić załączony wniosek o zgłoszenie porady na odległość wraz z oświadczeniem o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej porady. Skan podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać na e-mail Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl.

Telefonicznie lub e-mailowo zostanie umówiony termin porady. Porada zostanie udzielona telefonicznie lub e-mailowo.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona zostanie poinformowana o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod adresem poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.

Od dnia 26 marca 2020 r. przewiduje się przywrócenie działania Punktów w Piszu i Białej Piskiej w dotychczasowym trybie, z możliwością uzyskiwania nieodpłatnych porad osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem 87 425 47 00.

Wszelkie zapytania na temat funkcjonowania Punktów nieodpłatnej pomocy prosimy kierować pod numer Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00.

POBIERZ:

Wniosek o zgłoszenie porady na odległość

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019r

Środa, 13 lutego 2019 17:52 Tadeusz Kowalczyk

W powiecie Piskim w 2019 roku funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiatowe lokale znajdują się w Piszu i Orzyszu:

 1. Starostwo Powiatowe w Piszu
  ul. Warszawskiej 1, 12-200 Pisz; tel. 87 425 47 16 (punkt) lub 87 425 47 00 (centrala urzędu)
  • w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów w dniach:
   • poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500
   • środa,czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400
 2. Urząd Miejski w Orzyszu
  ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz; tel. 87 307 09 67 (punkt) lub 87 307 09 30 (centrala urzędu),

  • w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów w dniach:
  •  
   • poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500
   • środa,czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Białej Piskiej

Wtorek, 3 stycznia 2017 16:31 Tadeusz Kowalczyk

Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Białej Piskiej obsługiwany przez Fundację TOGATUS PRO BONO z Olsztyna, funkcjonował w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej do 31 grudnia 2016r.

Od 1 stycznia 2017r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:

 1. w Piszu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Warszawskiej 1
 2. w Rucianem-Nidzie w budynku Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej przy ul. Polnej 2

Szczegółowe informacje TUTAJ

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Wtorek, 12 stycznia 2016 20:27 Tadeusz Kowalczyk

Masz problemy,

potrzebujesz pomocy prawnej

już od 04 stycznia 2016r.

nieodpłatna usługi prawnicze

w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej.

 

 

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
ul. H. Sienkiewicza 16
12-230 Biała Piska

tel/fax  87 4259160, sekretariat@zsnr1bialapiska.pl
www.zsnr1bialapiska.pl

 

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców środowiska lokalnego, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (D.U. z 2015r.poz.1255) Zarządzeniem nr 36/2015 Starosty Piskiego z dnia 07 października 2015r. w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej przy ul. H. Sienkiewicza 16 (budynek sali gimnastycznej) od dnia 04 stycznia 2016r. funkcjonuje lokal nieodpłatnej pomocy prawnej.

Bezpłatne porady prawne adresowane są do osób, które:

 • w roku 2015 uzyskały  świadczenia z pomocy społecznej;
 • nie ukończyły  26-go roku życia;
 • ukończyły 65 lat;
 • są kombatantami lub weteranami;
 • posiadają Kartę Dużej Rodziny;
 • w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

W ramach bezpłatnej pomocy uzyskacie Państwo:

 • informacje o obowiązującym stanie prawnym;
 • o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze;
 • wskazówki do  sporządzenia pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym;
 • ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Porady prawne będą udzielane przez prawników z Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

 

Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie będzie świadczona w dniach:

poniedziałek i wtorek - w godzinach od 1100 do 1500

środę, czwartek i piątek- w godzinach od 1000  do 1400

tel. kontaktowy do punktu : 87 424 02 67

 

Potrzebujesz pomocy prawnej

Przyjdź, Zapytaj - Uzyskaj pomoc

 

Zapraszamy

Dariusz Charubin
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej
tel.691 842 691