KKZ M 45

Środa, 13 lipca 2016 08:38 Tadeusz Kowalczyk

INFORMACJE

o Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli i eksploatacja


Liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. Mechanik motocyklowy to nowy zawód, który na mocy rozporządzenia MEN pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, kwalifikacyjny kurs zawodowy diagnozowanie i naprawa motocykli jest dla Tych którzy w przyszłości chcą pracować w branży motocyklowej. Jeśli fascynuje Cię świat motocykli, to idealny kierunek dla Ciebie!

Umiejętności, cechy, predyspozycje i zainteresowania, które ułatwią Ci wykonywanie zawodu mechanik motocyklowy: uzdolnienia techniczne i matematyczne, zdolności organizowania sobie pracy, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność logicznego rozumowania, dokładność, cierpliwość, wytrwałość, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, np. w chwili awarii, umiejętność czytania instrukcji i stosowania ich w praktyce, samodzielność w pracy, zainteresowanie nowinkami motorazycyjnymi

Kwalifikacja M.45 – Diagnozowanie i naprawa motocykli

Kwalifikacja wchodzi w skład zawodu mechanik motocyklowy.

Potwierdzając kwalifikacje, uzyskasz następującą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży motorazycyjnej:

 1. diagnozowania podzespołów i zespołów motocyklowych, w tym: 
  • przyjmowania motocykli do diagnostyki oraz sporządzania dokumentacji przyjęcia;  
  • przygotowania motocykli do diagnostyki;  
  • dobierania metod oraz określania zakresu diagnostyki motocykli, ich podzespołów i zespołów;  
  • stosowania urządzeń, narzędzi i przyrządów pomiarowych do diagnostyki motocykli;  
  • stosowania specjalistycznego oprogramowania komputerowe do diagnostyki motocykli;  
  • wykonania badań diagnostycznych motocykli oraz zinterpretowania wyników badań;  
  • określania przyczyn uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia mechanizmów i części motocykli;  
  • oceniania stanu techniczny motocykli; 
 2. naprawiania i obsługiwania motocykli, w tym:
  • zlokalizowania uszkodzonego lub zużytego mechanizmu i części motocykli na podstawie wyników badań diagnostycznych;
  • posługiwania się dokumentacją serwisową, instrukcjami użytkowania, obsługi i naprawy motocykli;
  • dobierania metod oraz określania zakresu naprawy i obsługi motocykli;
  • sporządzania kosztorysu naprawy i obsługi motocykli;
  • dobierania narzędzi i urządzeń do wykonania naprawy i obsługi motocykli;
  • wykonania demontażu podzespołów i zespołów motocykli;
  • przeprowadzania weryfikacji mechanizmów i części motocykli;
  • dobierania części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do wykonania naprawy i obsługi motocykli;
  • wykonania naprawy i obsługi motocykli z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
  • wykonania montażu podzespołów i zespołów motocykli;
  • ocenia jakość wykonanej naprawy i obsługi motocykli;
  • przekazania motocykli po naprawie i obsłudze oraz sporządzania dokumentacji wydania.

Uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu a po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację i tytuł zawodowy mechanik motocyklowy.

Po skończeniu tej kwalifikacji bez problemu można szukać pracy w:

 • zakładach związanych z naprawą, diagnostyką i serwisowaniem motocykli;
 • sklepach i hurtowniach motorazacyjnych;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą;
 • czy też po prostu zdobyć wiedzę, wykorzystać w życiu prywatnym.

Możliwość dalszego kształcenia:

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji M.45 – Diagnozowanie i naprawa motocykli może kontynuować naukę w pozostałych kwalifikacjach w zawodzie: technik pojazdów samochodowych

 • M.18. diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.12. diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M. 42. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Słuchacz po potwierdzeniu wszystkich trzech kwalifikacji M.12; M.18. i M.42. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych.

Aby uzyskać dyplom technika w zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

Aby zostać przyjętym na jeden z oferowanych kursów, należy przesłać na adres Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej podanie wraz z wymaganymi załącznikami: świadectwo ukończenia szkoły, podpisane zdjęcie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły).

Pobierz podanie na Kwalifikacyny Kurs Zawodowy TUTAJ.

Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie po zebraniu się grupy min. 20 uczestników. Informacja o rozpoczęciu kursu pojawi się na stronie szkół.