KKZ E.12.

Wtorek, 5 lipca 2016 20:58 Tadeusz Kowalczyk

INFORMACJE

o Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych


Informatyka to dziedzina wykorzystywana w każdej branży, instytucji czy przedsiębiorstwie. Jeśli fascynuje Cię świat komputerów, oprogramowania, aplikacji internetowych to idealny kierunek dla Ciebie!

Umiejętności, cechy, predyspozycje i zainteresowania, które ułatwią Ci wykonywanie zawodu technik informatyk: uzdolnienia techniczne i matematyczne, zdolności organizowania sobie pracy, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność logicznego rozumowania, dokładność, cierpliwość, wytrwałość, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, np. w chwili awarii, umiejętność czytania instrukcji i stosowania ich w praktyce, samodzielność w pracy, zainteresowanie nowinkami informatycznymi

Kwalifikacja E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacja wchodzi w skład zawodu technik informatyk.

Potwierdzając kwalifikacje, uzyskasz następującą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży informatycznej:

 • technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. 
 • nadzoruje organizacją pracy podczas montażu.  
 • przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowymi narzędziowym.  
 • przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. 
 • doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
 • odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania.
 • zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne.
 • wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego.
 • monitoruje pracę systemów komputerowych.
 • wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy.
 • dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

Uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu a po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Po skończeniu tej kwalifikacji bez problemu można szukać pracy w:

 • serwisach komputerowych;
 • sklepach i hurtowniach komputerowych;
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;
 • firmach zajmujących się eksploatacją sprzętu komputerowego;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą;
 • czy też po prostu zdobyć wiedzę, którą wykorzystamy w życiu prywatnym czy też na każdym stanowisku pracy z wykorzystaniem komputera.

Możliwość dalszego kształcenia:

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych może kontynuować naukę w pozostałych kwalifikacjach w zawodzie: technik informatyk

 • E.13. projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14.tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Słuchacz po potwierdzeniu wszystkich trzech kwalifikacji E.12; E.13. i E.14. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk.

Może również kontynuować naukę dodatkowo w kwalifikacjach:

 • E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
 • E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

a po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie tych kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma dodatkowo dyplom w zawodzie Technik Teleinformatyk.

Aby uzyskać dyplom technika w zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

Aby zostać przyjętym na jeden z oferowanych kursów, należy przesłać na adres Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej podanie wraz z wymaganymi załącznikami: świadectwo ukończenia szkoły, podpisane zdjęcie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły).

Pobierz podanie na Kwalifikacyny Kurs Zawodowy TUTAJ.

Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie po zebraniu się grupy min. 20 uczestników. Informacja o rozpoczęciu kursu pojawi się na stronie szkół.