KKZ R.3. i KKZ R.16.

Poniedziałek, 23 stycznia 2017 12:35 Tadeusz Kowalczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁEJ PISKIEJ
ul. H. Sienkiewicza 16; 12-230 Biała Piska
tel. 87 4259160 lub 87 4259031
www.zsnr1bialapiska.pl     sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

Ogłasza nabór na ROLNICZY KURS

w KWALIFIKACJACH R3 i R16

Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia  zawodowego Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej od 1 września 2017r. organizuje zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla Dorosłych

w zakresie kwalifikacji:

  • R3 - prowadzenie produkcji rolniczej
  • R16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

W ramach kursu R3 kursanci odbywają (nieodpłatnie) szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. T

Organizowany przez naszą szkołę Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest nieodpłatny.

Zjazdy będą odbywać się w soboty i niedziele, według ustalonego wcześniej planu zajęć.

Pobierz podanie na Kwalifikacyny Kurs Zawodowy TUTAJ.

Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Po zdaniu tego egzaminu absolwent uzyskuje tytuł:

  • rolnik (tylko kurs R3  i posiada wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe)
  • technik rolnik  (kurs R3  i R16 i posiada wykształcenie średnie lub wyższe)

Absolwent kursu będzie posiadał następujące umiejętności:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich
  • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • sporządzania dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach programów UE

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent kursu będzie posiadał prawo do korzystania ze środków unijnych.

Podanie na kurs należy złożyć w sekretariacie szkoły

ZAPRASZAMY !!!

Dariusz Charubin
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Białej Piskiej tel.691 842 691