KKZ T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Wtorek, 5 lipca 2016 20:05 Tadeusz Kowalczyk

INFORMACJE

o Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Podstawowym zadaniem cukiernika jest wyprodukowanie wszelkich wyrobów cukierniczych. Cukiernik odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów oraz dodatków do produkcji. Surowce do wyrobu produktów cukierniczych muszą być właściwie odmierzone. Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach. Jeśli fascynuje Cię świat przygotowania wyrobów cukierniczych, to idealny kierunek dla Ciebie!

Umiejętności, cechy, predyspozycje i zainteresowania, które ułatwią Ci wykonywanie zawodu cukiernik: sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna, umiejętność posługiwania się czuciem smakowym, wrażliwością węchową i czuciem dotykowym, cukiernik powinien mieć także sprawne ręce do wyrabiania ciasta i elementów dekoracyjnych, zdolności organizowania sobie pracy, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność logicznego rozumowania, dokładność, cierpliwość, wytrwałość, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, samodzielność w pracy, zainteresowanie nowinkami cukierniczymi

Kwalifikacja TG.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych jest wyodrębniona dla zawodu cukiernik

Potwierdzając kwalifikację TG.04., uzyskasz następującą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży cukierniczej:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej 
 • doboru surowców w celu wytwarzania produktów i półproduktów cukierniczych
 • sporządzania półproduktów cukierniczych
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych
 • dekorowania wyrobów cukierniczych

Uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie cukiernik. Tytuł zawodowy cukiernika uzyska mając minimum ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Po skończeniu tej kwalifikacji bez problemu można szukać pracy w:

 • restauracjach
 • kawiarniach
 • hotelowych zakładach gastronomicznych
 • barach szybkiej obsługi
 • pensjonatach
 • domach wczasowych
 • restauracjach na statkach, promach
 • stołówkach szpitalnych
 • senatoriach
 • szkołach
 • internatach
 • przedsiębiorstwach

Możliwość dalszego kształcenia:

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych może kontynuować naukę w kwalifikacjach dla zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych

 • TG.06. sporządzanie potraw i napojów
 • TG.15. organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Słuchacz po potwierdzeniu kwalifikacji TG.06; TG.15, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Aby uzyskać dyplom technika w zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie.

Aby zostać przyjętym na kurs, należy przesłać na adres Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej podanie wraz z wymaganymi załącznikami: świadectwo ukończenia szkoły, podpisane zdjęcie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły).

Pobierz podanie na Kwalifikacyny Kurs Zawodowy TUTAJ.

Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie po zebraniu się grupy min. 20 uczestników. Informacja o rozpoczęciu kursu pojawi się na stronie szkół.


Nasza szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt do produkcji i ekspedycji wyrobów cukierniczych.

Chciałbyś oczarować swoich znajomych doskonałymi wypiekami? a może znaleźć pracę w renomowanej cukierni?

Jeśli tak to ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Przyjdź i sprawdź.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

kluczem dla Twojej PRZYSZŁOŚCI.