O NAS

Niedziela, 15 września 2013 16:20 Tadeusz Kowalczyk

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej (dawniej Zespół Szkół Rolniczych) pracuje na rzecz naszego środowiska od roku 1950, przygotowując do rozpoczęcia samodzielnej pracy zawodowej bezpośrednio po szkole lub po ukończeniu studiów wyższych.

Absolwenci szkoły pracują we wszystkich zakładach i urzędach naszego regionu oraz prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek.

Szkoła posiada bazę w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do kształcenia uczniów i podejmuje działania dające szansę rozwoju i promocji naszego regionu.

Jako szkoła mamy bardzo bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kształcenia w różnych formach opartych na aktywnych metodach pracy obecnie z wykorzystaniem nowych technologii, środków i narzędzi technologii informacyjnej.

Uczniowie, w ramach kształcenia zawodowego odbywają zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe w celu poznania zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego, restauracji, hotelu itd.) a nabyte w ten sposób umiejętności i doświadczenia będą przydatne w pracy zawodowej.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej są dostępne dla rolników fundusze finansowe, dla tych, którzy mają udokumentowane wykształcenie rolnicze, w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej można takie uzyskać.

Zapraszamy do przeglądania strony, znajdują się na niej informacje ważne dla ucznia, rodziców i nauczycieli oraz dla kandydatów do klas pierwszych.

Udostępniamy niezbędne dokumenty, dotyczące szkoły, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przedstawiamy nasze osiągnięcia i naszą historię.

Chętnych zapraszam do wspólnego redagowania strony, w naszej szkole dzieje się dużo i warto o tym pisać. Wystarczy zredagować krótki tekst (informację do przekazania na stronie) i skontaktować się ze mną osobiście lub przez pocztę elektroniczną.