Nowoczesna Szkoła – Partner dla przedsiębiorców

Niedziela, 9 grudnia 2018 09:07 Tadeusz Kowalczyk

Projekt „Nowoczesna Szkoła – Partner dla przedsiębiorców” to projekt, który jest realizowany przez Powiat Piski w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki,
Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe.

Wartość ogółem projektu to kwota - 457918,75 zł.

Projekt jest realizowany od 01.10.2018r. do 31. 12.2019r.

Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz rozwijanie współpracy szkoły z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w ramach płatnych staży w wymiarze 150 godz. u lokalnych pracodawców.

W ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia dla 60 uczniów:

Technik pojazdów samochodowych (po 10 uczniów na każdym szkoleniu):

 1. Obsługa klimatyzacji samochodowej,
 2. Wulkanizator

Technik mechanizacji rolnictwa i Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (po 10 uczniów na każdym szkoleniu):

 1. Wózki jezdniowe,
 2. Piły i kosiarki spalinowe,
 3. Obsługa kombajnu zbożowego i sieczkarni

Technik żywienia i usług gastronomicznych (po 10 uczniów na każdym szkoleniu):

 1. Carving,
 2. Barista,
 3. Barman,
 4. Wykonywanie usług kelnerskich,
 5. IT w gastronomii

Szkolenia dla uczniów wszystkich kierunków (3 gr x 10 uczniów na każdym szkoleniu):

 1. Obsługa kas fiskalnych
 2. Własny biznes-jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą

Ponadto w ramach projektu przewidywany jest zakup nowoczesnego zintegrowanego systemu dla gastronomii do pracowni gastronomicznej związanego z obsługą klienta.

W ramach projektu wszystkie zajęcia będą realizowane w  salach dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej.

W listopadzie i grudniu 2018r. będzie  realizowany kurs wózków jezdniowych i kurs carvingu.

Dariusz Charubin
dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej