Rekrutacja uczestników

Niedziela, 21 maja 2017 17:47 Tadeusz Kowalczyk

Rekrutacji uczestników do projektu „Nowoczesność i precyzja” Modernizacja oferty  kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej.

 

POBIERZ:

 

RPO  W W-M na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki , Działanie: RPWM.02.04.01. Rozwój kształcenia  i szkolnictwa zawodowego  Projekt: „Nowoczesność i precyzja”  Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej


Nowoczesność i precyzja

Poniedziałek, 15 maja 2017 17:34 Tadeusz Kowalczyk

Nowoczesność i precyzja. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej” to projekt zakładający modernizację oferty kształcenia poprzez modyfikację programu nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz wprowadzenie nowego kierunku kształcenia- mechanizacja rolnictwa i agrotronika.

Dzięki projektowi nastąpi również kompleksowe wyposażenie w środki dydaktyczne pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie obu kierunków nauczania.

Ponadto, realizowane będą działania z zakresu dostosowania umiejętności dydaktycznych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 Białej Piskiej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, w tym w zakresie geometrii zawieszania pojazdów i diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu.

Czworo nauczycieli kształcenia zawodowego ZS nr 1 Biała Piska odbędzie staż w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła podpisała porozumienia o współpracy.

 

RPO  W W-M na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki , Działanie: RPWM.02.04.01. Rozwój kształcenia  i szkolnictwa zawodowego  Projekt: „Nowoczesność i precyzja”  Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej