NOWOŚCI W BIBLIOTECE

Czwartek, 5 marca 2020 18:31 Tadeusz Kowalczyk

W tym roku obchodzimy 80 rocznicę zbrodni katyńskiej - dokonanej przez funkcjonariuszy NKWD wiosną 1940 r. 5 marca 1940 r. Józef Stalin podpisał rozkaz o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych. Po czym ruszyła zbrodnicza lawina i w kolejnych miesiącach rozstrzelano naszych żołnierzy, którzy po 17 września 1939 r. znaleźli się w radzieckiej niewoli. Szacuje się, że zginęło wówczas 22 tysiące Polaków reprezentujących elitę naszego społeczeństwa.

Początkowo dla sprawnego funkcjonowania koalicji antyfaszystowskiej, mocarstwa zachodnie ukrywały przed polskimi władzami na emigracji, informacje o losie polskich żołnierzy w ZSRR. Sprawę ujawnili Niemcy w kwietniu 1943 r. - przy okazji wykorzystując ją propagandowo.

Przez wiele dziesięcioleci przywódcy Związku Radzieckiego wypierali się odpowiedzialności za ówczesne działania i próbowali zafałszować historię upowszechniając „kłamstwo katyńskie”. Nawet współczesne władze rosyjskie niechętnie odnoszą się do zbrodni katyńskiej, starają się marginalizować jej wymiar i znaczenie.

Nasza biblioteka wzbogaciła się o nowe książki, które poruszają różne kwestie związane z tematyką zbrodni katyńskiej. Dzięki nim można pogłębić wiedzę o przyczynach oraz okolicznościach rozstrzeliwania polskich oficerów, o ich wcześniejszych losach oraz o rozgrywającej się w tle - dyplomatycznej grze wielkich mocarstw.

Zachęcamy do sięgania po nowości, które opisują polskie starania o ujawnienie prawdy i pokazanie charakteru zbrodni.

Zapraszamy naszych czytelników do odwiedzenia biblioteki szkolnej i zapoznania się z ofertą książek z „biblioteczki patriotycznej”.

J.R.