Łączy nas krew, która ratuje życie

Środa, 28 czerwca 2017 18:35 Tadeusz Kowalczyk

Nasza szkoła brała udział w realizacji programu polityki zdrowotnej ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej w krew i jej składniki na lata 2015-2020".

W ramach akcji "Twoja krew, moje życie" w tym roku szkolnym realizowała lekcje na temat: Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych.

W związku z tym Otrzymaliśmy CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI.