Rekrutacja uczestników

Niedziela, 21 maja 2017 17:47 Tadeusz Kowalczyk

Rekrutacji uczestników do projektu „Nowoczesność i precyzja” Modernizacja oferty  kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej.

 

POBIERZ:

 

RPO  W W-M na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki , Działanie: RPWM.02.04.01. Rozwój kształcenia  i szkolnictwa zawodowego  Projekt: „Nowoczesność i precyzja”  Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej