POŻEGNANIE

Czwartek, 14 marca 2019 17:09 Tadeusz Kowalczyk

Z przykrością informujemy, że 12 marca 2019 r. zmarł nasz kolega śp. Józef Zach, wieloletni nauczyciel matematyki.

Wiadomość tę przyjęliśmy z wielkim smutkiem i żalem.

Wyrazy szczerego współczucia składamy Rodzinie i Bliskim.

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej.

Józef Zach urodził się 1 kwietnia 1939 roku w Jedlinie (woj. mazowieckie). Po zakończeniu II wojny światowej wraz z rodziną zamieszkała w Biskupcu. Swoje plany zawodowe od początku wiązał z pracą w szkole. W 1958 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Mrągowie i otrzymał świadectwo dojrzałości. Od razu podjął pracę i kolejne trzynaście lat przepracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Białymstoku, a następnie trzy lata na stanowisku dyrektora w szkole Podstawowej w Żardenikach.

W 1974 roku rozpoczął pracę w naszej szkole i osiadł wraz z żoną Marią i dziećmi w Białej Piskiej. W międzyczasie, w trybie zaocznym, kontynuował naukę i w 1966r. ukończył Studium Nauczycielskie w Olsztynie. Kolejne były studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale matematyki, fizyki i chemii. W 1978 r. ukończył je i uzyskał tytuł magistra matematyki.

Z Zespołem Szkół nr 1 w Białej Piskiej związany był przez 26 lat. Pracował tu do 1990r. Następnie - już jako emeryt był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy do 2000 roku.

Współpracował z wszystkimi dyrektorami naszej szkoły - choć aktualny, Dariusz Charubin był "tylko" jego uczniem.

Za swoją pracę był nagradzany. W 1989 r. otrzymał Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Białej Piskiej za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Pozostaniesz w naszej pamięci

Wydrukowano z Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (http://zsnr1bialapiska.pl/aktualnosci/148/pożegnanie.html) dnia 16.10.2019 o godzinie 22:35.