Udział w szkoleniu.

Niedziela, 9 grudnia 2018 12:33 Tadeusz Kowalczyk

W dniu 1 grudnia 2018r młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej uczestniczyła w szkoleniu na temat: "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", zorganizawane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu które odbyło się w Białej Piskiej.

Program działań zawiera wiele wymogów,  które mają być przestrzegane w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju i dotyczą one między innymi:

  • rolniczego wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,
  • warunków rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
  • okresów nawożenia,
  • warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,
  • dawek i sposobów nawożenia azotem,
  • dokumentowania realizacji Programu działań.

Program zawiera harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków (załącznik nr 11), który określa termin obowiązywania danej regulacji i tak na przykład: konieczność sporządzania planu nawożenia azotem o którym mowa jest w rozdziale 1.5.2 programu, będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. Terminy dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych są zależne od wielkości produkcji zwierzęcej tj.:

  • do 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk albo chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Treść programu w rozporządzeniu.

Po szkoleniu rolnicy biorący udział w szkoleniu mieli możliwość zapoznać się z nowoczesnym rozsiewaczem nawozów oraz innymi maszynami zakupionymi przez szkołę w ramach projektu „Nowoczesność i precyzja. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej”

Wydrukowano z Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (http://zsnr1bialapiska.pl/aktualnosci/141/udzial-w-szkoleniu..html) dnia 26.06.2019 o godzinie 08:55.