Nieodpłatna pomoc prawna w 2019r

Środa, 13 lutego 2019 17:52 Tadeusz Kowalczyk

W powiecie Piskim w 2019 roku funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiatowe lokale znajdują się w Piszu i Orzyszu:

 1. Starostwo Powiatowe w Piszu
  ul. Warszawskiej 1, 12-200 Pisz; tel. 87 425 47 16 (punkt) lub 87 425 47 00 (centrala urzędu)
  • w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów w dniach:
   • poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500
   • środa,czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400
 2. Urząd Miejski w Orzyszu
  ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz; tel. 87 307 09 67 (punkt) lub 87 307 09 30 (centrala urzędu),

  • w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów w dniach:
  •  
   • poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500
   • środa,czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400

 

Na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać się pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

Pomoc prawna polegała będzie na:

 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • sporządzaniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spraw na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Opinia o udzielonej pomocy

 • osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażania anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Ankietę, po jej wypełnieniu należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykorzystania usługi przez adwokatów i radców prawnych.Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Zapraszam mieszkańców Powiatu Piskiego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w punktach w Piszu i Orzyszu.

Starosta Powiatu
Andrzej Nowicki