Podpisane porozumienie o współpracy.

Niedziela, 29 kwietnia 2018 12:25 Tadeusz Kowalczyk

W dniu 25 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej na terenie Warsztatów Szkolnych zostało podpisane porozumienie o współpracy Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej a Firmą Frickie Maszyny Rolnicze z siedzibą w Mrągowie oraz uroczyste przekazanie kluczyków do ciągnika John Deere. Celem podpisanego porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie rolnictwa oraz kształtowania pozytywnego wizerunku obydwu podmiotów. W porozumieniu zawarto zapisy o współpracy dotyczącej opracowania katalogu wyposażenia pracowni i warsztatów, dostarczania informacji i materiałów do wzbogacania programu nauczania, organizacji praktyk i staży uczniowskich oraz wspólnych przedsięwzięć w zakresie lokalnej promocji rolnictwa. Porozumienie podpisali Pan Adam Zduńczyk - Firma Frickie i Pan Dariusz Charubin dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. 

Obecni podczas podpisania porozumienia Pani Lucyna Zyskowska, Anna Wietecha – Radni Rady Powiatu w Piszu, Pani Wioletta Biskupska – dyrektor handlowy Firmy Fricke ,Pan Sebastian Bartkowicz –specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego Firmy Frickie,Pan Jan Aderwald – właściciel firmy Andrerwald Maszyny Rolnicze, przedstawiciel handlowy Boqballe oraz Pan Dariusz Fabisiak – Regionalny Menager Vaderstat Sp. z o.o.

 

Podpisane porozumienie jest kontynuacją zrealizowanego w 2017r. projektu „Nowoczesność i precyzja”. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej. Zrealizowanego przez Powiat Piski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu dokonano zakupów m.in. ciągnik John Deere z systemem automatycznego i satelitarnego sterowania, najnowszej generacji siewnik do kukurydzy Firmy Vaderstad oraz najnowocześniejszy rozsiewacz nawozów Boqballe dostarczony przez Firmę Anderwald.

Wyposażenie stanowi uzupełnienie nowoczesnego wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, z którego korzystają uczniowie oraz uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik.

W imieniu społeczności szkolnej serdeczne podziękowania dla przedstawicieli Powiatu Piskiego, przedstawicieli firm za uczestnictwo w uroczystości podpisania porozumienia i zaangażowanie w promocję kształcenia zawodowego.

Dariusz Charubin

dyrektor

Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej