POŻEGNANIE

Środa, 3 stycznia 2018 20:13 Tadeusz Kowalczyk

Z przykrością informujemy, że 3 stycznia 2018r. odszedł od nas śp. Jan Nowakowski Dyrektor szkoły w latach 1953 – 1990.

Wyrazy szczerego współczucia składamy Rodzinie i Bliskim. Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej.

Pogrzeb Pana Jana Nowakowskiego odbędzie się w piątek 5 stycznia o godzinie 13.30 w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej, wystawienie prochów o godzinie 13.00 również w kościele.

JAN NOWAKOWSKI – absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (1969) w zakresie historii Polski i nauk politycznych w Instytucie Nauk Politycznych w Warszawie (1971). Inicjator powstania Technikum Rolniczego w Białej Piskiej, jego rozwoju i kształtu. Dyrektor szkoły w latach 1953 – 1990.

Urodził się w Paliku, powiat Sierpc. W roku szkolnym 1948/1949 był nauczycielem Szkoły Podstawowej w Jackowie. W latach 1949 – 1950 pracował jako nauczyciel przysposobienia rolniczo – wojskowego w Reszlu.

15 IX 1950 roku zatrudnił się w Białej Piskiej w Szkole Praktyków Specjalistów Mleczarskich początkowo jako nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, następnie wicedyrektor do spraw wychowania politycznego. Z dniem 1 stycznia 1953 roku został przeniesiony do PWRN Oddziału Szkolnictwa Rolniczego w Olsztynie na stanowisko wizytatora.

We wrześniu  1953 roku powrócił do Białej Piskiej, aby objąć stanowisko dyrektora Państwowego Technikum Rolniczego. Jako dyrektor włożył wiele starań w tworzenie szkoły, wreszcie, gdy powstała, borykał się z trudnymi warunkami lokalowymi. Walczył o ich poprawę, dbał o porządek i dyscyplinę, starał się zapewnić młodzieży różne formy pracy kulturalnej. Dzięki konsekwencji w postępowaniu i trosce o szkołę przezwyciężył trudności, pozyskał zaufanie i szacunek młodzieży, nauczycieli i miejscowego społeczeństwa. Odznaczał się wysokimi zdolnościami organizacyjnymi, inicjatywą i umiejętnością gospodarowania majątkiem szkoły. Zdolności i zmysł organizacyjny wykorzystywał do zaopatrzenia szkoły w pomoce naukowe, budowę domów mieszkalnych dla nauczycieli.

Pod jego kierownictwem nastąpił rozwój małej szkoły w duży zespół szkół, a gospodarstwo szkolne z 50 hektarowego przekształciło się w liczące w roku 1977 ponad 500 hektarów. Gospodarstwu szkolnemu poświęcał szczególnie dużo czasu, dzięki czemu osiągało ono wysokie wyniki w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Życiorys Jana Nowakowskiego jest bogatą kroniką dokonań. Dzięki jego zaangażowaniu i staraniom wybudowano szereg obiektów (sala gimnastyczna, internat, stadion, strzelnica, warsztaty). Jego zasługi były doceniane przez władze zwierzchnie, o czym świadczą otrzymane ordery i odznaczenia, a wśród nich:
1962 r. – Złoty Krzyż Zasługi
1971 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1971 r. – odznaka „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”
1974 r. – odznaka „Zasłużony Działacz LZS”
1974 r. – Złota Honorowa Odznaka ZMW
1974 r. – Medal 30 – lecia PRL
1979 r. – odznaka „Zasłużony dla Województwa Suwalskiego”
1979 r. – medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
1979 r. – odznaka „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”
1979 r. – odznaka „Zasłużony Działacz NOT”
1981 r. – odznaka „Zasłużony Nauczyciel PRL”
1983 r. – Brązowa Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego”
1984 r. – Medal 40 – lecia PRL
1984 r. – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Jan Nowakowski w latach 80 – tych pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach. W roku 1990 przeszedł na emeryturę, ale nawet wtedy nie wycofał się z życia społecznego. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Biała Piska.

Były dyrektor nie stracił kontaktu ze szkołą i jej pracownikami.

Uczestniczył w jej najważniejszych wydarzeniach i zawsze był mile widzianym gościem.

 

Pozostaniesz w naszej pamięci