MNI AGRO - "Nowoczesność, precyzja w rolnictwie i motoryzacji"

Środa, 28 czerwca 2017 16:47 Tadeusz Kowalczyk

W dniu 23 maja 2017r. na terenie Warsztatów Szkolnych ul. Sportowa 1 odbyło się wydarzenie pod nazwą MINI AGRO "Nowoczesność, precyzja w rolnictwie i motoryzacji". Odwiedzili nas zaproszeni gimnazjaliści klas trzecich: Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej oraz Publicznego Gimnazjum w Drygałach oraz duża grupa rolników i przedstawicieli władz samorządowych.

W trakcie odbyła się prelekcja przedstawiciela firmy JOHN DEERE  na temat: „Nawigacje satelitarne w rolnictwie” oraz pokazy praktycznego zastosowania systemów satelitarnych w ciągnikach, maszynach rolniczych i samochodach.

Dużym zainteresowaniem cieszł się pokaz praktyczny firmy JOHN DEERE przentujący możliwości zastosowania systemu satelitarnego w ciągniku rolniczym. Na placu na codzień używanym u nas do nauki jazdy przedstawiciel firmy zaprezentował ciągnik po wcześniejszym skonfigurowaniu trasy przejazdu, który poruszał się samodzielnie.


Nasza szkoła jest obecnie w trakcie realizacji projektu: "Nowoczesność i precyzja” Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej dofinansowanego w ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.01. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego

Jest to projekt zakładający modernizację oferty kształcenia poprzez modyfikację programu nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz wprowadzenie nowego kierunku kształcenia- mechanizacja rolnictwa i agrotronika. Dzięki projektowi nastąpi również kompleksowe wyposażenie w środki dydaktyczne pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie obu kierunków nauczania. Ponadto, realizowane będą działania z zakresu dostosowania umiejętności dydaktycznych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 Białej Piskiej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, w tym w zakresie geometrii zawieszania pojazdów i diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu. Czworo nauczycieli kształcenia zawodowego ZS nr 1 Biała Piska odbędzie staż w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła podpisała porozumienia o współpracy.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 372 444,70 zł, udział środków UE: 1 166 578 zł.