Dodatkowy nabór

Sobota, 9 lipca 2016 11:18 Tadeusz Kowalczyk

G i m n a z j a l i s t o !

Są jeszcze wolne miejsca w zawodzie:

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik pojazdów samochodowych

Zapraszamy do naszej szkoły!

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Czwartek, 28 kwietnia 2016 19:01 Tadeusz Kowalczyk

Chcesz zdobyć nowy zawód? 

Zapraszamy na bezpłatne

kwalifikacyjne kursy zawodowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁEJ PISKIEJ
ul. H. Sienkiewicza 16; 12-230 Biała Piska
tel. 87 4259160 lub 87 4259031
www.zsnr1bialapiska.pl     sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

Ogłasza nabór na

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia  zawodowego Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej od 1 września 2016r. organizuje zaoczne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych

w zakresie kwalifikacji wymienionych w tabeli poniżej.

Nasza szkoła od roku szkolnego 2014/2015 prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Zrealizowaliśmy już dwa kursy w zakresie kwalifikacji R3 - prowadzenie produkcji rolniczej przez kolejne dwa lata.

Od roku szkolnego 2016/2017

poszerzamy ofertę kursów o kolejne 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2016

Niedziela, 5 czerwca 2016 17:41 Tadeusz Kowalczyk

W dniu 29 kwietnia 2016r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie czwartch klas.

Podczas uroczystości został przedstawiony kabarecik przygotowany przez uczniów klas pierwszych i drugich pod nadzorem Pani Krystyny Kalinowskiej.

Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Nagrody za osiągnięcia sportowe naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne szkoły i prace na rzecz samorządu uczniowskiego.

Dzień Wiosny 2015

Niedziela, 15 maja 2016 18:49 Tadeusz Kowalczyk

Dnia 21.03.2016r. w naszej szkole odbył się turniej wiosenny, dlatego też wszystkie klasy wraz z wychowawcami były zobowiązane wystąpić w jednakowym przebraniu wiosennym. Pierwsza seria przygotowanych zadań miała sprawdzić cel, zręczność, a także inne umiejętności sportowe uczniów. Natomiast w drugim etapie poszczególne konkurencje miały na celu sprawdzić błyskotliwość  oraz kreatywność wytypowanych uczniów.

Zwycięzcy otrzymali bonus w postaci nieodpytywania w dniu 22.03.2016r. Przyznano również dodatkowy bonus za najlepszy doping podczas całego turnieju,  także nieodpytywanie w dniu następnym.

Wszyscy się świetnie bawiliśmy.

Eliminacje szkolne do XXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej

Wtorek, 15 marca 2016 20:15 Tadeusz Kowalczyk

W dniu 11 marca 2016r. w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej przeprowadzono etap szkolny do XXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej.

W eliminacjach wzięli udział uczniowie III klasy Technikum Pojazdów Samochodowych. Najwyższy wynik testu uzyskał ucz. Krystian Kulenko oraz ucz. Wojciech Dzikowski.

Gratulujemy.

 

Przygotował: Szkolny Doradca Zawodowy-Krzysztof Frąckiewicz