UWAGA !!! nowy plan lekcji od 4 maja 2015

Wtorek, 5 maja 2015 06:57 Tadeusz Kowalczyk

W zakładce PLAN LEKCJI (powyżej) jest opublikowany plan lekcji obowiązujący od poniedziałku 04.05.2015r.

Terminy nowego egzaminu zawodowego w kwalifikacjach.

Niedziela, 3 maja 2015 14:45 Tadeusz Kowalczyk

NOWE EGZAMINY ZAWODOWE na kwalifikacje: M1, M 18, T6

Etap pisemny
Typ szkoły Data dzień Godzina Miejsce/Ośrodek Egzaminowania:

III TPS

III TMR

III TŻiUG

22.06.2015 poniedziałek 1000 Hala sportowa Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej
Etap praktyczny

I zmiana II zmiana III zmiana  
Kwalifikacja M 1
TMR 29.05.2015 piątek 800 1200 1600

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskie

Kwalifikacja M 18
TPS 02.06.2015 wtorek 800 1200 - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu
03.06.2015 środa 800 1200 -
Kwalifikacja T 6
TŻiUG 29.06.2015 poniedziałek 800 1200 1600 Pracowania Żywienia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej
30.06.2015 wtorek 800 1200 1600
Uczestnicy egzaminu zgłaszają się do ośrodka Egzaminowania najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu
Obowiązkowo: dokument tożsamości, długopis z czarnym wkładem
Na etapie praktycznym OBOWIĄZUJE ubranie robocze.
ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH.

Terminy egzaminu zawodowego 2015

Niedziela, 26 kwietnia 2015 20:39 Tadeusz Kowalczyk

Terminy egzaminu zawodowego

Terminy egzaminu zawodowego
Etap pisemny Data: Dzień: Godzina: Miejsce:
TMR 15.06.2015 poniedziałek 1200   hala sportowa
TPS
TŻiGD
 
Etap praktyczny: Zmiana
I
Zmiana
II
Warsztaty Szkolne
TMR
16.06.2015 wtorek 900 1500
17.06.2015 środa 900  

Obowiązuje ubranie robocze. 

Wykaz imienny na poszczególne zmiany do wglądu  na tablicy informacyjnej w budynku szkoły i warsztatów szkolnych.

TPS 16.06.2015 wtorek 900 1500 Budynek główny szkoły - pracownia informatyki
Wykaz imienny na poszczególne zmiany do wglądu na tablicy informacyjnej w budynku szkoły i warsztatów szkolnych.
 
TŻiGD 17.06.2015 środa 900   Budynek szkoły

Wykaz imienny do wglądu na tablicy informacyjnej w budynku szkoły. 

Wyposażenie ucznia na etap praktyczny: długopis z czarnym wkładem, linijka, ołówek, temperówka, gumka oraz kalkulator prosty (podstawowe działania).

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH.
 
30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU WEJŚCIE DO SALI EGZAMINACYJNEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI.

 

Nabór na ROLNICZE KURSY KWALIFIKACYJNE

Niedziela, 25 stycznia 2015 19:31 Tadeusz Kowalczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁEJ PISKIEJ
ul. H. Sienkiewicza 16; 12-230 Biała Piska
tel. 87 4259160 lub 87 4259031
www.zsnr1bialapiska.pl     sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

Ogłasza nabór na ROLNICZY KURS

w KWALIFIKACJACH R3 i R16

Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia  zawodowego Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej od 1 września 2015 r. organizuje zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla Dorosłych

w zakresie kwalifikacji:

  • R3 - prowadzenie produkcji rolniczej
  • R16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

W ramach kursu R3 kursanci odbywają (nieodpłatnie) szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. T

Organizowany przez naszą szkołę Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest nieodpłatny.

Zjazdy będą odbywać się w soboty i niedziele, według ustalonego wcześniej planu zajęć.